Ouderbetrokkenheid tijdens therapie

Tine      29.10.2020

Ouders worden nauw betrokken bij de therapie van hun kind. Ouderbetrokkenheid situeert zich op 3 domeinen: aanwezigheid tijdens therapie, bespreken van concrete tips naar de thuissituatie en het volgen van een oudercursus.

Aanwezigheid van ouders tijdens therapie

Ouders zijn steeds welkom om de therapie van hun kind bij te wonen. Op die manier hebben zij een duidelijk zicht op wat er geoefend wordt tijdens therapie, waardoor de drempel om thuis verder te oefenen verlaagt. Omgekeerd kunnen ouders me snel inlichten over vorderingen en moeilijkheden in de thuiscontext.

Bij taaltherapie aan jonge kinderen hebben ouders een actieve rol tijdens de therapie: ik vraag hen een oefening mee te doen, voor te doen, het kind bij te sturen, …

Bespreken van concrete tips naar de thuissituatie

Als je kind erbij is, is het niet altijd zo evident om concrete tips diepgaand te bespreken. In dat geval bestaat de mogelijkheid om één of meerdere sessie afzonderlijk van het kind te plannen. Dan gaan we dieper in op de doelstellingen die tijdens therapie aan bod komen en worden deze nog verder afgestemd met de thuissituatie.

Oudercursus

De meest intensieve vorm van ouderbetrokkenheid is het volgen van een oudercursus. Bij taaltherapie aan jonge kinderen is de oudercursus ‘een gedeelde taal’ deel van het traject. Dit betekent dat ik sowieso sessies met de ouders zonder het kind plan. 

De cursus ‘een gedeelde taal’ kan ook zonder individuele therapie gevolgd worden.

Onderwerpen klik voor meer artikels

Delen laat anderen weten dat je dit interessant vindt

Lees ook

akkoord conventie

Aanpassing honorarium - remgeld blijft gelijk

Tine      30.10.2020

De nieuwe conventie, ondertussen ook goedgekeurd op de federale vergadering, bepaalt een loonsverhoging in 3 stappen. Het remgeld blijft gelijk.
Democratisch opvoeden

Democratisch opvoeden

Tine      15.09.2020

In dit artikel deel ik enkele inspirerende quotes die me zijn bijgebleven na de opleiding succesvol democratisch opvoeden bij Jürgen Peeters.
peuter en beer

Oudercursus "een gedeelde taal"

Tine      20.07.2020

De Appelboom biedt oudercursussen voor ouders van kinderen met een vertraagde taalontwikkeling. Dit maakt de stap naar hulpverlening laagdrempeliger.