Ouderbegeleiding logopedie

Tine     29.10.2020

Ouders worden nauw betrokken bij de therapie van hun kind. Ouderbetrokkenheid situeert zich op 3 domeinen: aanwezigheid tijdens therapie, bespreken van concrete tips naar de thuissituatie en het volgen van een oudercursus. Deze 2 laatste voorbeelden passen binnen ouderbegeleiding in de logopedie.

Aanwezigheid van ouders tijdens therapie

Ouders zijn steeds welkom om de therapie van hun kind bij te wonen. Op die manier hebben zij een duidelijk zicht op wat er geoefend wordt tijdens therapie, waardoor de drempel om thuis verder te oefenen verlaagt. Omgekeerd kunnen ouders me snel inlichten over vorderingen en moeilijkheden in de thuiscontext.

Bij taaltherapie aan jonge kinderen hebben ouders een actieve rol tijdens de therapie: ik vraag hen een oefening mee te doen, voor te doen, het kind bij te sturen, …

Bespreken van concrete tips naar de thuissituatie

Als je kind erbij is, is het niet altijd zo evident om concrete tips diepgaand te bespreken. In dat geval bestaat de mogelijkheid om één of meerdere sessie afzonderlijk van het kind te plannen. Deze sessies kaderen in ouderbegeleiding in de logopedie. Dan gaan we dieper in op de doelstellingen die tijdens therapie aan bod komen en worden deze nog verder afgestemd met de thuissituatie.

Oudercursus

De meest intensieve vorm van ouderbetrokkenheid is het volgen van een oudercursus. Bij taaltherapie aan jonge kinderen is de oudercursus ‘een gedeelde taal’ deel van het traject. Dit betekent dat ik sowieso sessies met de ouders zonder het kind plan. Wanneer je kind therapie op de praktijk volgt, past een oudercursus binnen het kader van ouderbegeleiding in de logopedie.

De cursus ‘een gedeelde taal’ kan ook zonder individuele therapie gevolgd worden.

Onderwerpen klik voor meer berichten

ouderschap 2 ouderbetrokkenheid 1

Reactie

Lees ook

Democratisch opvoeden

Democratisch opvoeden

Tine     15.09.2020

In dit artikel deel ik enkele inspirerende quotes die me zijn bijgebleven na de opleiding succesvol democratisch opvoeden bij Jürgen Peeters.

Lees meer

Op de hoogte blijven van nieuwe berichten?