Terugbetaling, een overzicht

Tine      19.08.2019

De Appelboom geeft sessies logopedie, ergotherapie en orthopedagogie. Elk van deze beroepsgroepen komt in aanmerking voor terugbetaling. Deze terugbetaling kan bestaan uit drie delen

  • terugbetaling door het RIZIV
  • terugbetaling door de aanvullende verzekering van je mutualiteit
  • terugbetaling door een (eventuele) extra afgesloten verzekering 

Hieronder bespreken we elk van deze delen in detail.

Terugbetaling door het RIZIV

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) is de federale overheidsinstelling die instaat voor de goedkeuring en terugbetaling van medische kosten. Deze is onderdeel van de verplichte ziekteverzekering.

Het RIZIV betaalt logopedie terug onder bepaalde voorwaarden. Voor taalstoornissen bijvoorbeeld moet het kind voldoen aan volgende voorwaarden:

  • normaal gehoor
  • normale intelligentie
  • score onder percentiel 3 op een erkende taaltest

Na goedkeuring door het RIZIV bedraagt de terugbetaling 75% van het wettelijk honorarium. Bij verhoogde tegemoetkoming krijg je 90% terugbetaald.

De sessies ergotherapie en orthopedagogie die in De Appelboom gegeven worden, zijn niet gedekt door de RIZIV wetgeving.

Terugbetaling door de aanvullende verzekering van je mutualiteit

Elke mutualiteit biedt aanvullende diensten. Via deze diensten kunnen sessies logopedie die buiten de RIZIV wetgeving vallen, alsnog worden terugbetaald. Het Vlaams & Neutraal ziekenfonds betaalt daarnaast ook sessies orthopedagogie terug. We spreken in deze gevallen van terugbetaling via een aanvullende verzekering.

In de tabel zie je, per mutualiteit, het bedrag en het maximaal aantal sessies dat terugbetaald wordt. Klik op de tekst in de tabel voor meer info, je wordt doorgeleid naar de webpagina van de mutualiteit.

  CM OZ De Voorzorg Vlaams & Neutraal ziekenfonds LM Plus (Liberale mutualiteit)
Logopedie

€ 10 per sessie, max 40 sessies

€ 10 per sessie, max 40 sessies € 9 per sessie, max 120 sessies € 7.5 per sessie, max 80 + 80 sessies € 7 per sessie, max 100 sessies
Orthopedagogie       € 10 per sessie, max 5 sessies voor volwassenen, max 10 sessies voor kinderen  

De mutualiteiten bieden momenteel geen aanvullende verzekeringen voor sessies ergotherapie.

Terugbetaling door een (eventuele) extra afgesloten verzekering

Sommige mutualiteiten bieden een verzekering aan voor ambulante kosten. Vaak is dit een product dat naast de hospitalisatieverzekering wordt aangeboden. Je vindt deze verzekering onder de namen:

  • Mediko (CM)
  • Medicalia (OZ)
  • ViviPlan (De Voorzorg)

Het Mediko plan (CM) en ViviPlan (De Voorzorg) betalen 75% terug van het remgeld logopedie na terugbetaling door het RIZIV.

Medicalia (OZ) betaalt 75% terug van het remgeld logopedie, orthopedagogie en ergotherapie. De terugbetalingen van Medicalia worden berekend op het bedrag dat je zelf nog betaalt na de tegemoetkoming van je ziekenfonds en/of de aanvullende verzekering, als deze van toepassing zijn.

Onderwerpen klik voor meer artikels

Delen laat anderen weten dat je dit interessant vindt

Lees ook

kind zit aan de computer

Logopedie op afstand: voorwaarden terugbetaling

Tine      11.04.2020

Het RIZIV laat toe dat logopedie op afstand gepland kan worden. Onder bepaalde voorwaarden kan goedgekeurde terugbetaling verder lopen tijdens logopedie op afstand. Lees in dit artikel de belangrijkste voorwaarden.
Bewegen helpt bij de aanpak van leerproblemen

Eerst bewegen … dan leren!

Eline      14.03.2020

Lees hier meer over reflexen en het verband tussen reflexen en leerproblemen. Je komt te weten hoe beweging helpt bij de aanpak van leerproblemen.
Het verhaal achter Tine

Het verhaal achter Tine

Tine      13.10.2019

Via Brené Brown leerde ik het gedicht ‘de man in de arena’ kennen. Ik loop al lang met verschillende ideeën in mijn hoofd rond. Hier sta ik dan.