Terugbetaling, een overzicht

Tine      19.08.2019

De Appelboom geeft sessies logopedie, ergotherapie en orthopedagogie. Elk van deze beroepsgroepen komt in aanmerking voor terugbetaling. Deze terugbetaling kan bestaan uit drie delen

  • terugbetaling door het RIZIV
  • terugbetaling door de aanvullende verzekering van je mutualiteit
  • terugbetaling door een (eventuele) extra afgesloten verzekering 

Hieronder bespreken we elk van deze delen in detail.

Terugbetaling door het RIZIV

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) is de federale overheidsinstelling die instaat voor de goedkeuring en terugbetaling van medische kosten. Deze is onderdeel van de verplichte ziekteverzekering.

Het RIZIV betaalt logopedie terug onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden hangen af van de problematiek. Daarnaast moeten de logopedische sessies voorgeschreven zijn door een arts. Lees in dit artikel meer over de terugbetaling van logopedie bij een kind met een taalontwikkelingsvertraging. 

Na goedkeuring door het RIZIV bedraagt de terugbetaling 75% van het wettelijk honorarium. Bij verhoogde tegemoetkoming krijg je 90% terugbetaald.

De sessies ergotherapie en orthopedagogie die in De Appelboom gegeven worden, zijn niet gedekt door de RIZIV wetgeving.

Terugbetaling door de aanvullende verzekering van je mutualiteit

Elke mutualiteit biedt aanvullende diensten. Via deze diensten kunnen sessies logopedie die buiten de RIZIV wetgeving vallen, alsnog worden terugbetaald. Het Vlaams & Neutraal ziekenfonds betaalt daarnaast ook sessies orthopedagogie terug. We spreken in deze gevallen van terugbetaling via een aanvullende verzekering.

In de tabel zie je, per mutualiteit, het bedrag en het maximaal aantal sessies dat terugbetaald wordt. Klik op de tekst in de tabel voor meer info, je wordt doorgeleid naar de webpagina van de mutualiteit.

 CMOZDe VoorzorgVlaams & Neutraal ziekenfondsLM Plus (Liberale mutualiteit)
Logopedie€ 10 per sessie, max 40 sessies€ 10 per sessie, max 40 sessies€ 9 per sessie, max 120 sessies€ 7.5 per sessie, max 80 + 80 sessies€ 7 per sessie, max 100 sessies
Orthopedagogie   € 10 per sessie, max 5 sessies voor volwassenen, max 10 sessies voor kinderen 

De mutualiteiten bieden momenteel geen aanvullende verzekeringen voor sessies ergotherapie.

Terugbetaling door een (eventuele) extra afgesloten verzekering

Sommige mutualiteiten bieden een verzekering aan voor ambulante kosten. Vaak is dit een product dat naast de hospitalisatieverzekering wordt aangeboden. Je vindt deze verzekering onder de namen:

  • Mediko (CM)
  • Medicalia (OZ)
  • ViviPlan (De Voorzorg)

Het Mediko plan (CM) en ViviPlan (De Voorzorg) betalen 75% terug van het remgeld logopedie na terugbetaling door het RIZIV.

Medicalia (OZ) betaalt 75% terug van het remgeld logopedie, orthopedagogie en ergotherapie. De terugbetalingen van Medicalia worden berekend op het bedrag dat je zelf nog betaalt na de tegemoetkoming van je ziekenfonds en/of de aanvullende verzekering, als deze van toepassing zijn.

Onderwerpen klik voor meer artikels

Delen laat anderen weten dat je dit interessant vindt

Lees ook

2 verschillende sokken

Leer je kind zich zelfstandig aankleden

Eline      06.09.2020

De eerste week school is achter de rug. Vermijd de ochtendrush. Met de tips in dit artikel leer je je kind zich zelfstandig aankleden.
peuter en beer

Oudercursus "een gedeelde taal"

Tine      20.07.2020

De Appelboom biedt oudercursussen voor ouders van kinderen met een vertraagde taalontwikkeling. Dit maakt de stap naar hulpverlening laagdrempeliger.
wegwijzers

Terugbetaling taaltherapie. Waar naartoe?

Tine      15.07.2020

De terugbetaling van logopedie bij kinderen met een taalontwikkelingsvertraging kent een complexe procedure. Dit artikel beschrijft de te nemen stappen.