Terugbetaling taaltherapie. Waar naartoe?

Tine      15.07.2020

Dit artikel beschrijft in het algemeen de mogelijkheden van terugbetaling voor logopedie, ergotherapie en orthopedagogie. In dit artikel ga ik dieper in op de terugbetaling van logopedie bij een kind met een taalontwikkelingsvertraging.

Het RIZIV schrijft een aantal zaken voor waaraan voldaan moet zijn om in aanmerking te komen voor terugbetaling. Voor de terugbetaling van logopedie bij kinderen met een taalontwikkelingsvertraging zijn dat deze:

  • Het kind scoort op een taaltest onder percentiel 3.
  • Het kind heeft een normale intelligentie.
  • Het kind heeft een normaal gehoor.

Daarnaast moeten de logopedische sessies voorgeschreven zijn door een arts. Het taalonderzoek (criterium 1) mag voorgeschreven worden door een huisarts. Het voorschrift voor therapie moet voorgeschreven worden door een arts-specialist, zoals een kinderarts of NKO-arts.

Hieronder beschrijf ik de procedure stap voor stap.

1. Ga naar de huisarts

Vraag een voorschrift aan de huisarts voor het uitvoeren van een logopedisch onderzoek.

2. Ga naar de logopedist

In De Appelboom kunnen kinderen vanaf 12 maanden getest worden. Afhankelijk van de leeftijd van je kind, gebeurt een andere taaltest. Het verslag van dit onderzoek heb je nodig voor je dossier. Ik geef je ook het aanvraagdocument mee, dat je nog moet ondertekenen.

3. Ga naar de psycholoog

Een intelligentiemeting gebeurt door een psycholoog. Bij de aanmelding licht ik toe bij wie in de buurt je terecht kan. Het verslag van dit onderzoek heb je nodig voor je dossier.

4. Ga naar de NKO-arts

De NKO-arts of audiometrist voert een gehooronderzoek uit. Dit resulteert in een audiogram. Vraag ook naar het voorschrift voor logopedische therapie. Beide heb je nodig voor je dossier.

5. Verzamel al je gegevens

Zorg ervoor dat je dossier volledig is. Dit bestaat uit:

  • Voorschrift voor logopedisch onderzoek
  • voorschrift voor logopedische therapie
  • verlag logopedisch onderzoek
  • verslag van intelligentie-onderzoek
  • audiogram
  • het ingevulde aanvraagdocument 

Tip: scan je dossier in, of maak hier een kopie van

6. Ga naar je mutualiteit

Bezorg het dossier aan de mutualiteit. Een akkoord wordt telkens zowel aan de ouders als aan de behandelende logopedist gestuurd.

Onderwerpen klik voor meer artikels

Delen laat anderen weten dat je dit interessant vindt

Lees ook

WereldTOSdag

Wereld TOS dag op vrijdag 16 oktober

Tine      14.10.2020

Op vrijdag 16 oktober is het wereld TOS dag. Dit artikel geef meer info over TOS.
peuter en beer

Oudercursus "een gedeelde taal"

Tine      20.07.2020

De Appelboom biedt oudercursussen voor ouders van kinderen met een vertraagde taalontwikkeling. Dit maakt de stap naar hulpverlening laagdrempeliger.
akkoord conventie

Aanpassing honorarium - remgeld blijft gelijk

Tine      04.07.2020

De nieuwe conventie, ondertussen ook goedgekeurd op de federale vergadering, bepaalt een loonsverhoging in 3 stappen. Het remgeld blijft gelijk.