Vurig sensitief opvoeden: recensie

Tine     31.05.2021

Ik las al eerder boeken van uitgevrij Lannoo en ik voel me telkens aangesproken door de mooie vormgeving van de kaft. Mijn zoon Ruben is erg gevoelig, mijn dochter Lotte heeft een sterke wil. Ik ben benieuwd hoe beide karaktereigenschappen zichtbaar kunnen worden bij één kind. Daarom besloot ik dit boek te lezen. Het boek is geschreven door Nessie De Zitter, coach en mama van vurig sensitieve kinderen.

Inhoud van het boek 

Het boek vurig sensitief opvoeden is opgedeeld in 5 hoofdstukken. Elk hoofdstuk belicht een ander aspect over vurig sensitief opvoeden. De hoofdstukken starten telkens met een typerend gedicht.

Vurig sensitief: wat is dat?

In het eerste hoofdstuk beschrijft de auteur de termen ‘sensitief’ en ‘vurig’ aan de hand van karakteristieke eigenschappen. Verder voorziet ze een test om af te toetsen of je kind vurig sensitief is. In het eerste hoofdstuk komen ook de technieken en psychologische modellen aan bod die in de verdere hoofdstukken worden uitgediept.

Vurig sensitief en mijn kind

In het tweede hoofdstuk gaat de auteur dieper in op verschillende ‘types’ van innerlijke sensitiefjes en innerlijke vuurtjes. Ze maakt een onderscheid tussen de types in de schijnwerpers (mooie kwaliteiten) en de types in de schaduw. De Zitter voorziet hierbij reflectie-oefeningen om de types bij jouw kind en bij jou te ontdekken.

Vurig sensitief: een pittige combinatie

Het derde hoofdstuk omvat verschillende tips om om te gaan met overprikkeling aan de ene kant en onderprikkeling aan de andere kant. Ook hier is schrijfruimte voorzien om de kenmerken van over- of onderprikkeling bij je kind te leren herkennen, zodat je de gepaste strategie kan uitkiezen.

Vurig sensitief in ons gezin

Acceptatie, empathie en verbindende communicatie komen aan bod in hoofdstuk 4. De auteur geeft voorbeelden van hoe je op een verbindende manier met conflictsituaties om kan gaan.

Vurig sensitief en ikzelf

In het vijfde hoofdstuk staat De Zitter stil bij zelfzorg. Ze geeft tips mee om als ouder in je verschillende rollen goed voor jezelf te blijven zorgen.

Mijn mening

De Zitter weet op een heldere manier verschillende theorieën in dit boek te verwerken. Het boek leest erg vlot door de vele afwisseling tussen tekst en oefening. Dit maakt het boek een praktijkboek voor ouders.

De tips die de auteur beschrijft zou ik aan alle ouders aanraden en ervaar ik zelf als weinig specifiek voor vurig sensitieve kinderen. Verbindende communicatie is een thema dat in de Lannoo-reeks over opvoeding telkens terug komt. Ik vind het goed dat er aandacht aan wordt besteed en dat het model op een laagdrempelige manier beschreven wordt. Toch wil ik erover waken dat het model niet te simplistisch wordt voorgesteld en wordt gezien als pasklare oplossing om conflicten op te lossen. Verbindend communiceren vraagt oefening om het onder de knie te krijgen.

Het boek vurig sensitief opvoeden zou ik aanraden aan ouders die op weg geholpen willen worden in de omgang met hun met gevoelige kind(eren) met een sterke wil. Zit het water al aan je lippen of wil je intensief oefenen? Richt je dan tot een coach met ervaring in deze materie.  

Reactie

Op de hoogte blijven van nieuwe berichten?