Therapie

Logopedie

Taal verbindt ons

Verloopt de communicatie tussen jou en je kind wel eens moeilijk? “Als hij me zou begrijpen, zou alles toch veel gemakkelijker gaan” of “kon hij al maar praten” zijn gedachten die je mogelijk te binnen schieten. Ik specialiseerde me in het onderzoek en de behandeling van kinderen met taal- en communicatieproblemen. Je kan op de praktijk terecht voor individuele taaltherapie, ouderbegeleiding en meertalig taalonderzoek.

Lees meer


Ergotherapie

Ik kan het zelf
Psychomotoriek: grove moteriek, evenwicht, lichaamscontrole, lateralisatie

-- Mijn kind kan in de klas niet blijven stilzitten op zijn stoel
-- Mijn dochter heeft een slechte schrijfhouding. Ze plakt met haar neus tegen haar blad
-- Mijn zoon heeft moeilijkheden met fietsen. Als hij naar rechts kijkt, trekt hij ook aan de rechterkant van zijn stuur

Tijdens ergotherapie wordt er door middel van methodes, zoals schrijfdans, reflexintegratie, ... oefeningen aangeboden om het evenwicht, lichaamscontrole, grove motoriek te stimuleren.

Schoolse vaardigheden: schrijven, knippen en andere fijn motorische vaardigheden

-- Mijn kind verwisselt de letters b en p of 43 met 34 wat nu?
-- Mijn kind ervaart pijn tijdens het schrijven
-- op school zegt de juf dat mijn kind zijn potlood verkeerd vast houdt
-- Mijn kind van 6 jaar oud verwisselt van voorkeurshand tijdens kleuren, is dit normaal?
-- de juf geeft mijn kind minder punten omdat zijn geschrift vaak onleesbaar is

Zit je met vragen rond de ontwikkeling van schoolse vaardigheden bij je kind? Ergotherapie biedt ondersteuning op maat om deze vaardigheden onder de knie te krijgen of alternatieven aan te bieden om het maximum uit je kind te halen. Tijdens een intakegesprek bespreken we de moeilijkheden, maar ook de talenten en interesses van je kind om de groeikansen te stimuleren.

Zelfredzaamheid

-- Mijn kind ondervindt moeilijkheden met veters strikken
-- Hoe leer ik me aankleden als ik maar één arm en hand kan gebruiken?
-- Mijn kind heeft nood aan hulpmiddelen in het dagelijkse leven

Ervaar je als ouder bij je kind moeilijkheden bij dagelijkse handelingen, dan kan ergotherapie een helpende hand bieden. De ergotherapeut geeft advies rond hulpmiddelen in het dagelijkse leven. Ook het geven van training op maat kan het aanleren van vaardigheden bevorderen.

Reflexintegratietherapie
Eerst bewegen...dan leren!


Coaching

Ouder-kind-coaching

Perfectie hoeft niet

Kinderen opvoeden, het is een full-time job. Soms lijkt het wel of je nood hebt aan vakantie. Kan dat dan?

Je kan op de praktijk terecht voor opvoedingsondersteuning en ouder-kind-coaching. We bespreken samen waar je in de opvoeding van je kind(eren) tegenaan loopt, welke rollen, naast ouder zijn, je allemaal vervult en hoe je met plezier je rol als ouder kan innemen. Verbindende communicatie vormt de leidraad doorheen de sessies.

Wanneer je kind een ongewone ontwikkeling doormaakt, komen er heel wat vragen bij je op. Als ouder ben je dan erg onzeker, wat kan en mag je nog verwachten? Wat is er aan de hand?

Je kan op de praktijk terecht voor ontwikkelingsstimulering bij je kind en voor begeleiding van uitdagingen die bij een 'ongewone opvoeding' komen kijken.


Spelcoaching

Spelen is de hoogste vorm van onderzoek

De meeste kinderen leren sociale vaardigheden door interactie met hun omgeving: andere kinderen en de feedback van hun ouders. Sociale vaardigheden heb je nodig om succesvol samen te spelen. Bij sommige kinderen verloopt het leerproces niet vanzelf. In De Appelboom kunnen ouders en hun kinderen terecht voor spelcoaching. Beurt nemen, omgaan met verlies, spelopbouw, ... zijn zaken die aan bod kunnen komen tijdens de coaching.

Sommige kinderen komen niet tot spel en lijken doelloos rond de fladderen. Hoe kan ik de interesse in speelgoed aanwakkeren? Hoe verbeter ik zijn aandachtsspanne? In de spelcoaching leren ouders de signalen die hun kind uitzendt beter begrijpen. Verbindend spel vormt de leidraad in deze sessies.


Workshops & Vorming

Oudercursus "een gedeelde taal"

Naast het aanbod logopedie bied ik ook oudercursussen voor ouders van kinderen met een vertraagde taalontwikkeling. Op die manier wil ik de stap naar hulpverlening voor ouders laagdrempeliger maken. Ik geloof immers dat ouders een belangrijke invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van hun kind.

Lees meer


De Appelboom@Home

In mijn besloten facebookgroep deel ik mijn kijk op verbindend opvoeden. Je kan je vrijblijvend lid maken van deze groep om mijn werkwijze te leren kennen.