Hervorming in de geestelijke gezondheidszorg: conventie eerstelijnspsychologie

Tine     25.12.2020

Waarom wordt de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) hervormd?

De hervorming heeft als doel geestelijke gezondheidszorg dichter bij de burgers te brengen en onderlinge communicatie tussen betrokken actoren te verbeteren, zoals ambulante hulpverlening, centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) of mobiele crisisteams.

Wat is de conventie eerstelijnspsychologie (ELP)?

In een conventie worden afspraken gemaakt tussen hulpverleners (psychologen en orthopedagogen) en het RIZIV. Deze afspraken gaan over wie in aanmerking komt voor ELP, aan welke voorwaarden de psycholoog/orthopedagoog moet voldoen, het tarief en remgeld, …

Het is niet zo dat elke sessies die je nu al bij een psycholoog/orthopedagoog volgt, terugbetaald wordt. Het aanbod moet passen binnen de visie van de conventie.

Wie komt in aanmerking voor eerstelijnspsychologie?

Het aanbod van de eerstelijnspsycholoog richt zich tot kinderen, jongeren en adolescenten (0 – 23 jaar) met lichte tot matige psychische klachten, met extra aandacht voor kwetsbare groepen en personen in transitieleeftijd.

Indien de hulpvraag niet binnen de aangeboden sessies behandeld kan worden, is het de bedoeling om bij aanvang gericht door te verwijzen naar een psychotherapeut met de juiste expertise.

Welke vormen van psychologische zorg zijn er?

In de conventie worden 2 vormen van psychologische zorg beschreven: psychologische zorg op de eerste lijn en gespecialiseerde psychologische zorg. Voor beide vormen is zowel een individueel als een groepsaanbod mogelijk.

Psychologische zorg op de eerste lijn

Deze ondersteuning is bedoeld voor kinderen en jongeren met milde psychische klachten. Denk aan faalangst, ruzies met vrienden, snel boos worden, … De belangrijkste doelstelling is het verhogen van veerkracht en weerbaarheid.

Kinderen en jongeren hebben per periode van 12 maanden recht op 10 sessies psychologische ondersteuning op de eerste lijn. Tine geeft in De Appelboom binnen deze vorm van ondersteuning enkel individuele sessies.

Gespecialiseerde psychologische zorg

Klinisch orthopedagogen/psychologen kunnen zich binnen de conventie specialiseren, bijvoorbeeld in werkwijze (systeemtherapie, oplossingsgerichte therapie, …) of doelgroep (verslaving, ontwikkelingsstoornissen, …). Tine is als eerstelijnspsycholoog gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen met een complexe ontwikkelingsproblematiek en hun gezin.

Het kind en andere gezinsleden kunnen terecht voor individuele therapie, met een maximum van 20 sessies per 12 maanden.

Onderwerpen klik voor meer berichten

eerstelijnspsycholoog 2 eerstelijns psychologie 2

Reactie

Op de hoogte blijven van nieuwe berichten?