Uitbreiding terugbetaling psychologie: eerstelijnspsychologie

Tine     25.12.2020

Wat is een eerstelijnspsycholoog (ELP)?

Dat een doktersbezoek voor een groot deel wordt terugbetaald, is in België een evidentie. De medische gezondheidszorg is hier sterk uitgebouwd. Maar wat met geestelijke gezondheidszorg? Sessies bij een psycholoog werden sinds kort niet door het RIZIV terugbetaald. Daar is nu verandering in gekomen.

Sinds april 2020 worden sessies bij een eerstelijnspsycholoog of orthopedagoog ook voor kinderen (0-18 jaar) terugbetaald. Voor meerderjarigen is ook een aanbod uitgewerkt. In dit artikel beperk ik me tot het aanbod voor minderjarigen.

Wie komt in aanmerking voor eerstelijnspsychologie?

Het aanbod van de eerstelijnspsycholoog richt zich tot minderjarigen met een licht of matig probleem op gebied van:

  • Emoties
  • Gedrag
  • Sociale vaardigheden

Er is steeds een doorverwijzing via de arts nodig. Dit kan je huisarts zijn, maar ook een kinderarts, kinderpsychiater, CLB-arts of arts van Kind & Gezin. Je moet ook in orde zijn met je ziekenfonds. Dit betekent dat je je jaarlijkse bijdrage betaalt.

Hoe gebeurt de terugbetaling van een ELP?

Een doktersvoorschrift geeft per kalenderjaar recht op 4 sessies met een ELP, die éénmalig met een nieuw voorschrift verlengd kunnen worden. Het maximaal aantal sessies bij de eerstelijnspsycholoog bedraagt 8 sessies per kalenderjaar.

Een sessie kost € 11.20 of € 4 als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming. Anders dan bij de dokter betaal je bij een ELP enkel je persoonlijk aandeel.

Waar kan je terecht voor eerstelijnspsychologie?

Eerstelijnspsychologen (ELPs) en -orthopedagogen hebben een samenwerkingsverband met een netwerk voor geestelijke gezondheid afgesloten. Ik heb me als eerstelijnsorthopedagoog aangesloten bij netwerk PANGG0-18, het samenwerkingsverband geestelijke gezondheid kinderen & jongeren in de provincie Antwerpen.

Onderwerpen klik voor meer berichten

eerstelijnspsycholoog 1

Reactie

Op de hoogte blijven van nieuwe berichten?