Logopedie bij kinderen

Nog voordat kinderen beginnen te praten, communiceren ze. Jonge kinderen gebruiken hun lichaamstaal om te communiceren. Interactie is hierbij het sleutelwoord. Wanneer interactie beperkt is, focussen we eerst hierop. Nadien komen taaldoelen aan bod. Deze doelen worden steeds meer verfijnd, afhankelijk van de leeftijd en taalniveau van je kind. Werken aan communicatieve zelfredzaamheid is steeds het doel dat we voor ogen houden.

Welke therapie past bij mijn kind?

Sociaal-communicatieve therapie

De meeste baby’s ontwikkelen spontaan sociale gerichtheid. Ze kijken naar jou als ze iets willen. Peuters steken bijvoorbeeld hun handjes omhoog als ze gepakt willen worden. Sommige kinderen zijn echte doe-het-zelvers en klimmen op de kast om te bekomen wat ze willen. Kinderen die minder gericht zijn op andere personen, komen minder in aanraking met taal. Hierdoor verloopt hun taalontwikkeling vaak vertraagd.

In sociaal-communicatieve therapie staat het uitbouwen van interacties centraal. Je kind leert om initiatief te nemen en om heen-en-weer-gaande gesprekjes met jouw te voeren. Dit aanbod past binnen ontwikkelingsbegeleiding.

Taaltherapie aan kleuters

De taalontwikkeling bij een kind kent verschillende stadia. In het begin spreken peuters met woorden, dan met 2 woorden na elkaar. Kleuters kunnen al lange en complexe zinnen maken. Spreekt je kind wel, maar is zijn taalgebruik jonger dan je verwacht op basis van zijn leeftijd? Of spreekt je kind erg onverstaanbaar? Dan kan je op de praktijk terecht voor taaltherapie.

Tijdens taaltherapie worden verschillende aspecten ingeoefend: uitbreiden van woordenschat, langer maken van zinnen, werkwoorden juist leren vervoegen, … Kinderen die onverstaanbaar spreken leren aan de hand van articulatie-oefeningen hun uitspraak verbeteren.

Taaltherapie aan lagere schoolkinderen

Wanneer kinderen in de lagere school zitten verfijnt hun taalontwikkeling. Ze leren steeds meer woorden, woorden met een dubbele betekenis, grapjes maken, … Taal is nu een middel geworden om te leren. Heeft je kind moeite met het begrijpen van opdrachten? Of kan hij of zij moeilijk spontaan iets vertellen? Ook deze aspecten kunnen in taaltherapie geoefend worden.

Praktisch

Plan een intakegesprek. In dit gesprek bespreken we de ontwikkeling van je kind, je vragen en verwachtingen. Tine licht de werkwijze toe legt de terugbetalingsmogelijkheden uit. Logopedie gebeurt op doktersvoorschrift. Je maakt dus best ook al een afspraak bij de huisarts.

Meestal volgt dan een taalonderzoek. Dit is niet alleen nodig voor de terugbetaling, maar is ook essentieel om het behandelplan op te stellen. Kinderen met een brede ontwikkelingsproblematiek worden doorverwezen naar het COS in Leuven of in Antwerpen. Het taalonderzoek gebeurt dan daar. De therapie in De Appelboom kan ook aansluiten op onderzoeken die gebeurd zijn in het COS of in een andere diagnostische praktijk.

De therapie met het kind gebeurt telkens op de praktijk. De sessies bij kinderen onder de 5 jaar worden zoveel mogelijk tijdens de schooluren gepland.

Reactie

Lees ook

Logopedie of ImPACT: wat is het verschil?

Logopedie of ImPACT: wat is het verschil?

Tine     12.05.2023

Jonge kinderen die (nog) niet praten kunnen in De Appelboom logopedie volgen. Bij moeilijkheden met sociale interactie kunnen ouders ook het ImPACT-programma volgen. In dit artikel leg ik mijn verschillende werkwijze uit.

Lees meer
Terugbetaling logopedie, ergotherapie en orthopedagogie

Terugbetaling, een overzicht

Tine     02.01.2021

De Appelboom geeft sessies logopedie, ergotherapie en orthopedagogie. In dit artikel bespreken we op welke terugbetaling je kan rekenen.

Lees meer
Strijd mee tegen de ongelijkheid in de ziekteverzekering!

Strijd mee tegen de ongelijkheid in de ziekteverzekering!

Tine     11.04.2022

Lees meer

Op de hoogte blijven van nieuwe berichten?