Logopedie bij kinderen

Nog voordat kinderen beginnen te praten, communiceren ze. Jonge kinderen gebruiken hun lichaamstaal om te communiceren. Interactie is hierbij het sleutelwoord. Wanneer interactie beperkt is, focussen we eerst hierop. Nadien komen taaldoelen aan bod. Deze doelen worden steeds meer verfijnd, afhankelijk van de leeftijd en taalniveau van je kind. Werken aan communicatieve zelfredzaamheid is steeds het doel dat we voor ogen houden.

Welke therapie past bij mijn kind?

Sociaal-communicatieve therapie

De meeste baby’s ontwikkelen spontaan sociale gerichtheid. Ze kijken naar jou als ze iets willen. Peuters steken bijvoorbeeld hun handjes omhoog als ze gepakt willen worden. Sommige kinderen zijn echte doe-het-zelvers en klimmen op de kast om te bekomen wat ze willen. Kinderen die minder gericht zijn op andere personen, komen minder in aanraking met taal. Hierdoor verloopt hun taalontwikkeling vaak vertraagd.

In sociaal-communicatieve therapie staat het uitbouwen van interacties centraal. Je kind leert om initiatief te nemen en om heen-en-weer-gaande gesprekjes met jouw te voeren.

Taaltherapie aan kleuters

De taalontwikkeling bij een kind kent verschillende stadia. In het begin spreken peuters met woorden, dan met 2 woorden na elkaar. Kleuters kunnen al lange en complexe zinnen maken. Spreekt je kind wel, maar is zijn taalgebruik jonger dan je verwacht op basis van zijn leeftijd? Of spreekt je kind erg onverstaanbaar? Dan kan je op de praktijk terecht voor taaltherapie.

Tijdens taaltherapie worden verschillende aspecten ingeoefend: uitbreiden van woordenschat, langer maken van zinnen, werkwoorden juist leren vervoegen, … Kinderen die onverstaanbaar spreken leren aan de hand van articulatie-oefeningen hun uitspraak verbeteren.

Taaltherapie aan lagere schoolkinderen

Wanneer kinderen in de lagere school zitten verfijnt hun taalontwikkeling. Ze leren steeds meer woorden, woorden met een dubbele betekenis, grapjes maken, … Taal is nu een middel geworden om te leren. Heeft je kind moeite met het begrijpen van opdrachten? Of kan hij of zij moeilijk spontaan iets vertellen? Ook deze aspecten kunnen in taaltherapie geoefend worden.

Praktisch

Plan een intakegesprek. In dit gesprek bespreken we de ontwikkeling van je kind, je vragen en verwachtingen. Tine licht de werkwijze toe legt de terugbetalingsmogelijkheden uit. Logopedie gebeurt op doktersvoorschrift. Je maakt dus best ook al een afspraak bij de huisarts.

Meestal volgt dan een taalonderzoek. Dit is niet alleen nodig voor de terugbetaling, maar is ook essentieel om het behandelplan op te stellen. Kinderen met een brede ontwikkelingsproblematiek worden doorverwezen naar het COS in Leuven of in Antwerpen. Het taalonderzoek gebeurt dan daar. De therapie in De Appelboom kan ook aansluiten op onderzoeken die gebeurd zijn in het COS of in een andere diagnostische praktijk.

De therapie met het kind gebeurt telkens op de praktijk. De sessies bij kinderen onder de 5 jaar worden zoveel mogelijk tijdens de schooluren gepland.

Reactie

Lees ook

aanpassing honorarium

Conventie 2022-2023: een update

Tine     29.06.2022

Wat is een conventie? Beroepen binnen de ziekteverzekering, zoals logopedisten, maken overeenkomsten tussen de beroepsbeoefenaars (logopedisten), de verzekeraars en de…

Lees meer
Een nieuw jaar, een nieuw begin.

Een nieuw jaar, een nieuw begin.

Tine     07.01.2022

Bewaar wat fijn is, of het nu groot of klein is. Hou vast wat raakt. Laat los wat niet gelukkig…

Lees meer
ImPACT: cursussen voor ouders

ImPACT: cursussen voor ouders

Tine     28.01.2022

Kan jouw kind zich moeilijk verstaanbaar maken? Ervaart je kind frustraties als hij of zij niet goed begrepen wordt? Vind…

Lees meer

Op de hoogte blijven van nieuwe berichten?