Conventie 2022-2023: een update

Tine     29.06.2022

Wat is een conventie?

Beroepen binnen de ziekteverzekering, zoals logopedisten, maken overeenkomsten tussen de beroepsbeoefenaars (logopedisten), de verzekeraars en de algemene ziekteverzekering. Deze afspraken gaan o.a. over het honorarium en mogelijkheden voor terugbetaling. Dit noemen we een ‘conventie’. Elke beroepsbeoefenaar is vrij om te kiezen of hij zich conventioneert of niet. Wie geconventioneerd is, gaat akkoord met de afspraken uit de conventie.

Wat is de stand van zaken voor de conventie logopedie?

De conventie logopedie heeft een looptijd van 2 jaar. In 2021 liep de vorige conventie af. Op de Logo-Mut, het overlegorgaan met de betrokken partijen, was eind januari een akkoord bereikt om het honorarium voor een half uur therapie te verhogen naar € 33,40. Dit akkoord werd echter niet goedgekeurd door de regering. De overheid wil de tarieven en de terugbetaling voor logopedie niet verhogen. Wegens een gebrek aan een akkoord werd de conventie opgelegd. Elke logopedist heeft nu de kans om te kiezen of ze in deze opgelegde conventie stappen of niet. De conventie gaat van kracht als meer dan 60% van de logopedisten is toegetreden.

Welke tarieven en terugbetalingsmogelijkheden tellen nu?

Gedeconventioneerde logopedisten kunnen hun tarief vrij bepalen. De Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) roept haar leden op om de tarieven te hanteren zoals afgesproken binnen de Logo-Mut. In De Appelboom volgen we dit advies en bedraagt het honorarium voor een half uur therapie €33,40. Voor personen met recht op verhoogde tegemoetkoming is het wettelijk verplicht het conventietarief te hanteren. Dit is sinds 1/6/2022 €29,28 voor een half uur therapie.

De terugbetaling blijft voorlopig dezelfde zoals deze in de vorige conventie. Dit houdt in dat het remgeld €10,57 bedraagt.

Ongelijkheid in terugbetaling

Patiënten krijgen bij een gedeconventioneerde logopedist 60% terugbetaald van het wettelijk honorarium, bij geconventioneerde logopedisten is dit 75%. Dit is een discriminerende regel die de overheid heeft bepaald. Het spijt alle logopedisten dat dit onderscheid gemaakt wordt. De beroepsvereniging heeft dit aangekaart bij de overheid. Mocht hier verandering in komen, hou ik jullie hiervan uiteraard op de hoogte.

Onderwerpen klik voor meer berichten

conventie 4 de appelboom 9 terugbetaling 6

Reactie

Lees ook

Terugbetaling logopedie, ergotherapie en orthopedagogie

Terugbetaling, een overzicht

Tine     02.01.2021

De Appelboom geeft sessies logopedie, ergotherapie en orthopedagogie. In dit artikel bespreken we op welke terugbetaling je kan rekenen.

Lees meer
Online ImPACT-cursus: webinar voor verwijzers

Online ImPACT-cursus: webinar voor verwijzers

Tine     22.02.2022

In een vorige post liet ik al weten dat ik een online aanbod heb uitgewerkt voor ouders van kinderen met…

Lees meer
Strijd mee tegen de ongelijkheid in de ziekteverzekering!

Strijd mee tegen de ongelijkheid in de ziekteverzekering!

Tine     11.04.2022

Lees meer

Op de hoogte blijven van nieuwe berichten?