Conventie 2022-2023: feit of fabel?

Tine     10.04.2022

Wat is een conventie?

Beroepen binnen de ziekteverzekering, zoals logopedisten, maken overeenkomsten tussen de beroepsbeoefenaars (logopedisten), de verzekeraars en de algemene ziekteverzekering. Deze afspraken gaan o.a. over het honorarium en mogelijkheden voor terugbetaling. Dit noemen we een ‘conventie’. Elke beroepsbeoefenaar is vrij om te kiezen of hij zich conventioneert of niet. Wie geconventioneerd is, gaat akkoord met de afspraken uit de conventie.

Wat is de stand van zaken voor de conventie logopedie?

De conventie logopedie heeft een looptijd van 2 jaar. In 2021 liep de vorige conventie af. Op de Logo-Mut, het overlegorgaan met de betrokken partijen, was eind januari een akkoord bereikt om het honorarium voor een half uur therapie te verhogen naar € 33,40. Dit akkoord werd echter niet goedgekeurd door de regering. De overheid wil de tarieven en de terugbetaling voor logopedie niet verhogen. Dit betekent dat er op dit moment geen conventie van kracht is en geen enkele logopedist geconventioneerd is.

Welke tarieven en terugbetalingsmogelijkheden tellen nu?

Elke logopedist mag zijn/haar tarief vrij bepalen. De Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) roept haar leden op om de tarieven te hanteren zoals afgesproken binnen de Logo-Mut. Voor personen met recht op verhoogde tegemoetkoming is het wettelijk verplicht het tarief zoals in vorige conventie bepaald te hanteren.

De terugbetaling blijft dezelfde zoals deze in de vorige conventie. Dit houdt in dat het remgeld verhoogt van € 5,5 naar € 10,57.

Fien en ik volgen het advies van de VVL en zullen het tarief van € 33,40 per half uur logopedie hanteren vanaf 1 mei 2022. Het volledige overzicht van de tarieven vind je op de tarievenpagina.

Komt er nog een conventie?

Eind april vindt opnieuw een vergadering plaats. Als er dan geen akkoord wordt bereikt met de overheid, kan een conventie opgelegd worden. Op dat moment kunnen logopedisten kiezen om te deconventioneren. Indien de voorwaarden dezelfde blijven zoals de vorige conventie, zal de meerderheid van de logopedisten, waaronder ook Fien en ik, deconventioneren.

Zodra er hier meer nieuws over is, zal ik jullie hierover informeren.

Onderwerpen klik voor meer berichten

conventie 1 de appelboom 9 terugbetaling 6

Reactie

Lees ook

Feest De Appelboom vrijdag 27 september 2019

De Appelboom viert feest!

Tine     25.08.2019

De Appelboom bestaat 3 jaar en breidt uit met een nieuwe collega. Reden om feest te vieren! Op vrijdag 27 september receptie voor verwijzers.

Lees meer
Nieuw aanbod: online ImPACT-cursus

Nieuw aanbod: online ImPACT-cursus

Tine     28.01.2022

Kan jouw kind zich moeilijk verstaanbaar maken? Ervaart je kind frustraties als hij of zij niet goed begrepen wordt? Vind…

Lees meer
Het verhaal achter Tine

Het verhaal achter Tine

Tine     13.10.2019

Via Brené Brown leerde ik het gedicht ‘de man in de arena’ kennen. Ik loop al lang met verschillende ideeën in mijn hoofd rond. Hier sta ik dan, met het verhaal achter Tine.

Lees meer

Op de hoogte blijven van nieuwe berichten?