Nomenclatuur en ASS: nog steeds geen oplossing

Tine     04.06.2021

Ter inleiding voor niet-logopedisten: de terugbetaling van logopedie is strikt wettelijk geregeld. Tot nu gold dat een autismespectrumstoornis (ASS) een exclusiecriterium was. Dit betekent dat wanneer je kind ASS heeft, het nooit in aanmerking kwam voor terugbetaling, ongeacht de problematiek.

De Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) kopt in hun nieuwsbericht vandaag “ASS en nomenclatuur: VVL bekomt een oplossing”. Ik denk “yes, eindelijk kunnen kinderen met ASS in een privé-praktijk terecht”. En dan lees ik verder. Het ontbreken van een oorzakelijk verband moet steeds worden vermeld. Voor alle stoornissen in de nomenclatuur, behalve voor taalontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen en dysfasie, is er een consensus dat er wellicht geen oorzakelijk verband bestaat. Ik ben blij dat er voor deze groep van kinderen een oplossing is gevonden en wil dan ook de VVL bedanken voor hun inspanningen in deze materie.

In geval van taalontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen of dysfasie, ligt het vertrouwen bij de voorschrijver en/of de logopedist dat hij/zij de afweging kan maken welke behandeling het beste is voor de patiënt. VVL schrijft “Soms is doorverwijzing naar een multidisciplinair centrum voor de  patiënt de beste oplossing. Indien de patiënt een ernstige autistische stoornis heeft, zal de [logopedische] behandeling waarschijnlijk zeer moeilijk of zelfs onsuccesvol zijn”. Hier ga ik niet mee akkoord.

Ik heb me gespecialiseerd in de behandeling van jonge kinderen met een taalontwikkelingsvertraging en zie veel 3-jarigen in mijn praktijk. Voor deze jonge kinderen is het bijzonder moeilijk om een oorzaak aan te duiden voor hun taalproblemen, ze zijn immers nog volop in ontwikkeling. Op basis van welk onderzoek kan ik me baseren om in eer en geweten te kunnen zeggen dat de taalontwikkelingsvertraging van een kind niet veroorzaakt wordt door een eventuele bredere problematiek? ELK kind met een taalontwikkelingsvertraging zou recht moeten hebben op de terugbetaling van logopedie, ongeacht de oorzaak.

Daarnaast ben ik van mening dat een logopedist een zinvolle bijdrage kan leveren in het behandelplan van kinderen met ASS, ook als het gaat om een zogenoemde “ernstige” vorm. Kunnen communiceren is een basisrecht voor iedereen. Alle logopedisten, niet enkel degenen die werken in een multidisciplinair centrum, zouden in de mogelijkheid moeten zijn om dit basisrecht voor elk kind waar te kunnen maken.

In privé-praktijken kan eveneens multidisciplinair worden samen gewerkt. In mijn praktijk werk ik als logopediste & orthopedagoge en werk ik samen met Eline, ergotherapeute. Meerdere kinderen uit de praktijk volgen kinesistherapie in de buurt. Indien het nodig is voor de behandeling van het kind, plan ik een overleg met de betrokken therapeut. In welk geval is dan een doorverwijzing naar een multidisciplinair centrum de beste oplossing? Bovendien is het aanbod binnen revalidatiecentra erg beperkt en geldt er een lange wachttijd. Ouders die sneller hulp willen voor hun kind, of hulp zoeken dichter in de buurt, kunnen naar een privé-praktijk stappen. Zij blijven nog steeds €28,33 per half uur betalen met zeer beperkte terugbetaling.

Ik ben de VVL dankbaar voor de stappen die nu al gezet zijn. Ik pleit er echter voor om ASS als ontwikkelingsstoornis te omarmen in de nomenclatuur. Logopedisten zijn specialisten op gebied van taalontwikkeling en kunnen met de juiste bijscholing taalproblemen omwille van autisme behandelen.

Onderwerpen klik voor meer berichten

terugbetaling 6 autisme 2 nomenclatuur 1

Reactie

Lees ook

aanpassing honorarium

Conventie 2022-2023: een update

Tine     29.06.2022

Wat is een conventie? Beroepen binnen de ziekteverzekering, zoals logopedisten, maken overeenkomsten tussen de beroepsbeoefenaars (logopedisten), de verzekeraars en de…

Lees meer
Online ImPACT-cursus: webinar voor verwijzers

Online ImPACT-cursus: webinar voor verwijzers

Tine     22.02.2022

In een vorige post liet ik al weten dat ik een online aanbod heb uitgewerkt voor ouders van kinderen met…

Lees meer
Terugbetaling logopedie, ergotherapie en orthopedagogie

Terugbetaling, een overzicht

Tine     02.01.2021

De Appelboom geeft sessies logopedie, ergotherapie en orthopedagogie. In dit artikel bespreken we op welke terugbetaling je kan rekenen.

Lees meer

Op de hoogte blijven van nieuwe berichten?