Terugbetaling, een overzicht

Tine     02.01.2021

De Appelboom geeft therapie op gebied van logopedie, ergotherapie en eerstelijnspsychologie. Elk van deze beroepsgroepen komt in aanmerking voor terugbetaling. Coaching en oudercursussen zijn telkens zonder tussenkomst.

1. Welke terugbetalingsmogelijkheden zijn er?

 • de verplichte verzekering
 • de aanvullende verzekering
 • een extra afgesloten verzekering voor ambulante kosten

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) is de federale overheidsinstelling die instaat voor de goedkeuring en terugbetaling van medische kosten. Deze is onderdeel van de verplichte ziekteverzekering. Dit betekent dat de voorwaarden voor terugbetaling en de bedragen niet afhankelijk zijn van de mutualiteit waarbij je bent aangesloten.

Een aansluiting bij een mutualiteit omvat telkens 2 aspecten: de verplichte ziekteverzekering en een aanvullend ledenpakket. Een uitzondering hierop is de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, deze mutualiteit omvat enkel de verplichte ziekteverzekering. De diensten van het aanvullend ledenpakket zijn verschillend per mutualiteit. Dit betekent dat voorwaarden voor terugbetaling en de bedragen afhankelijk zijn van de mutualiteit waarbij je bent aangesloten. Terugbetaling via aanvullende diensten is nooit combineerbaar met terugbetaling vanuit de verplichte verzekering.

Naast hospitalisatieverzekeringen bestaan er ook extra verzekeringen voor ambulante kosten. Je betaalt een maandelijkse premie voor deze verzekering. Deze verzekering is vaak een gezinsverzekering. Dit betekent dat niet enkel je kind, maar ook degene bij wie het kind ten laste staat en de andere kinderen die bij hem of haar ten laste staan mee moeten aansluiten. Deze verzekeringen betalen na RIZIV-tussenkomst ook nog een deel van het remgeld terug. Sommige verzekeringen betalen ook sessies terug die buiten de RIZIV-wetgeving vallen. Volgende verzekeringen betalen logopedie en/of ergotherapie en/of psychologie terug:

 • CM-MediKo Plan, de verzekering van de Christelijke Mutualiteit
 • Medicalia, de verzekering van het Onafhankelijk Ziekenfonds
 • Viviplan, de verzekering van De Voorzorg

2. Terugbetaling logopedie

Logopedie kan door de 3 hierboven beschreven vormen van terugbetaling worden terugbetaald.

Terugbetaling door de verplichte verzekering

Het RIZIV betaalt ongeveer 80% (iets meer dan 90% bij verhoogde tegemoetkoming) van het wettelijk honorarium terug. De voorwaarden voor terugbetaling zijn afhankelijk van de aard van de problematiek. Er is steeds een doktersvoorschrift nodig. Voor de terugbetaling van logopedie bij een kind met een taalontwikkelingsvertraging moeten aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • een score op een taaltest onder percentiel 3
 • een normale intelligentie
 • een normaal gehoor

Daarnaast zijn er nog uitsluitingscriteria. Je hebt nooit recht op terugbetaling vanuit het RIZIV indien je kind de diagnose ASS heeft of indien je kind naar het buitengewoon onderwijs gaat.

Lees in dit artikel welke stappen je moet ondernemen voor de terugbetaling van logopedie bij kinderen met een taalontwikkelingsvertraging. 

Terugbetaling door de aanvullende verzekering

Via de aanvullende diensten van je ziekteverzekering kunnen sessies logopedie die buiten de RIZIV-wetgeving vallen, alsnog worden terugbetaald. Dit is bijvoorbeeld het geval indien er (nog) geen intelligentietest kon gebeuren of indien de intelligentie van je kind lager ligt dan 86. Articulatietherapie (bijvoorbeeld het leren uitspreken van /R/ of /s/) gebeurt steeds via het aanvullend voordeel.

In de tabel zie je, per mutualiteit, het bedrag en het maximaal aantal sessies dat terugbetaald wordt. Als je klikt op de onderlijnde tekst, word je doorgeleid naar de webpagina van de mutualiteit. Daar vind je meer informatie.

Christelijke MutualiteitOnafhankelijk ZiekenfondsDe VoorzorgVlaams & Neutraal ZiekenfondsLM Plus
Logopedie€ 10 per sessie, max 40 sessies
€15 per sessie bij verhoogde tegemoetkoming
€ 10 per sessie, max 154 sessies per 5 jaar€ 9 per sessie, max 120 sessies€ 7.5 per sessie, max 80 + 80 sessies€ 7 per sessie, max 100 sessies
Extra infoaanvraag volgens RIZIV-procedure,
indien BO*, enkel sessies in jul / aug terugbetaald 
geen voorschrift nodiggeen voorschrift nodighet voorschrift mag van de huisarts zijngeen voorschrift nodig
*BO: Buitengewoon Onderwijs

Terugbetaling door een extra afgesloten verzekering

Het Mediko plan (CM) en ViviPlan (De Voorzorg) betalen 75% van het remgeld logopedie terug na terugbetaling door het RIZIV. Dit betekent dus dat de voorwaarden vanuit de RIZIV-wetgeving voldaan zijn.

Medicalia (OZ) betaalt zowel 75% van het remgeld logopedie terug als 75% van het betaald bedrag indien de therapie buiten de RIZIV-wetgeving valt. De terugbetaling is dus combineerbaar met zowel RIZIV-terugbetaling als terugbetaling vanuit aanvullende diensten.

3. Terugbetaling ergotherapie

Ergotherapie bij kinderen wordt niet gedekt door de RIZIV-wetgeving en ook niet door aanvullende diensten.

Medicalia (OZ) betaalt 75% van het betaalde bedrag terug.

4. Terugbetaling eerstelijnspsychologie

Terugbetaling door de verplichte verzekering

In geval van eerstelijnspsychologie betaal je enkel je eigen aandeel. Je hebt een doktersvoorschrift nodig. Een doktersvoorschrift geeft je recht op 4 sessies en kan éénmalig verlengd worden met 4 sessies. Je komt in aanmerking voor ELP indien je aan volgende voorwaarden voldoet:

 • Je hebt lichte tot matige problemen op gebied van emoties, gedrag of sociale vaardigheden.
 • Je bent in orde met je ziekteverzekering.
 • Je volgt ELP bij een psycholoog of orthopedagoog die zich heeft aangesloten aan een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg.

Terugbetaling door de aanvullende verzekering

De aanvullende verzekering kan tussen komen indien je niet (meer) aan de voorwaarden voor ELP voldoet, bijvoorbeeld wanneer de sessies uitgeput zijn. Je hebt in dit geval geen voorschrift nodig.

De VoorzorgVlaams & Neutraal ZiekenfondsLM Plus
Psychologie€20 per sessie, max 12/jaar
€30 per sessie bij verhoogde tegemoetk.
€10 per sessie, max 10/jaar€20 per sessie, max 6/jaar

Terugbetaling door een extra verzekering ambulante kosten

Medicalia (OZ) betaalt zowel 75% van het remgeld eerstelijnspsychologie terug als 75% van het betaalde bedrag indien je niet (meer) in aanmerking komt voor ELP.

Reactie

Lees ook

Bewegen helpt bij de aanpak van leerproblemen

Eerst bewegen … dan leren!

Eline     14.03.2020

Lees hier meer over reflexen en het verband tussen reflexen en leerproblemen. Je komt te weten hoe bewegen helpt bij de aanpak van leerproblemen.

Lees meer
Nomenclatuur en ASS: nog steeds geen oplossing

Nomenclatuur en ASS: nog steeds geen oplossing

Tine     04.06.2021

VVL stelt een oplossing te hebben bereikt over ASS als exclusiecriterium binnen de nomenclatuur. In dit artikel lees je mijn visie op het probleem.

Lees meer
Logopedie op afstand

Logopedie op afstand: voorwaarden terugbetaling

Tine     11.04.2020

Het RIZIV laat toe dat logopedie op afstand gepland kan worden. Onder bepaalde voorwaarden kan goedgekeurde terugbetaling verder lopen tijdens logopedie op afstand. Lees in dit artikel de belangrijkste voorwaarden.

Lees meer

Op de hoogte blijven van nieuwe berichten?