Terugbetaling taaltherapie. Waar naartoe?

Tine     15.07.2020

Dit artikel beschrijft in het algemeen de mogelijkheden van terugbetaling voor logopedie, ergotherapie en orthopedagogie. In dit artikel ga ik dieper in op de terugbetaling van logopedie bij een kind met een taalontwikkelingsvertraging.

Het RIZIV schrijft een aantal zaken voor waaraan voldaan moet zijn om in aanmerking te komen voor terugbetaling. Voor de terugbetaling van logopedie bij kinderen met een taalontwikkelingsvertraging zijn dat deze:

  • Het kind scoort op een taaltest onder percentiel 3.
  • Het kind heeft een normale intelligentie.
  • Het kind heeft een normaal gehoor.

Daarnaast moeten de logopedische sessies voorgeschreven zijn door een arts. Het taalonderzoek (criterium 1) mag voorgeschreven worden door een huisarts. Het voorschrift voor therapie moet voorgeschreven worden door een arts-specialist, zoals een kinderarts of NKO-arts.

Hieronder beschrijf ik de procedure stap voor stap.

1. Ga naar de huisarts

Vraag een voorschrift aan de huisarts voor het uitvoeren van een logopedisch onderzoek.

2. Ga naar de logopedist

In De Appelboom kunnen kinderen vanaf 12 maanden getest worden. Afhankelijk van de leeftijd van je kind, gebeurt een andere taaltest. Het verslag van dit onderzoek heb je nodig voor je dossier. Ik geef je ook het aanvraagdocument mee, dat je nog moet ondertekenen.

3. Ga naar de psycholoog

Een intelligentiemeting gebeurt door een psycholoog. Bij de aanmelding licht ik toe bij wie in de buurt je terecht kan. Het verslag van dit onderzoek heb je nodig voor je dossier.

4. Ga naar de NKO-arts

De NKO-arts of audiometrist voert een gehooronderzoek uit. Dit resulteert in een audiogram. Vraag ook naar het voorschrift voor logopedische therapie. Beide heb je nodig voor je dossier.

5. Verzamel al je gegevens voor de terugbetaling

Zorg ervoor dat je dossier volledig is. Dit bestaat uit:

  • Voorschrift voor logopedisch onderzoek
  • voorschrift voor logopedische therapie
  • verlag logopedisch onderzoek
  • verslag van intelligentie-onderzoek
  • audiogram
  • het ingevulde aanvraagdocument 

Tip: scan je dossier in, of maak hier een kopie van

6. Ga naar je mutualiteit

Bezorg het dossier aan de mutualiteit. Een akkoord wordt telkens zowel aan de ouders als aan de behandelende logopedist gestuurd.

Reactie

Lees ook

Logopedie op afstand

Logopedie op afstand: voorwaarden terugbetaling

Tine     11.04.2020

Het RIZIV laat toe dat logopedie op afstand gepland kan worden. Onder bepaalde voorwaarden kan goedgekeurde terugbetaling verder lopen tijdens logopedie op afstand. Lees in dit artikel de belangrijkste voorwaarden.

Lees meer
Logopedie bij peuters: wanneer is dit nuttig?

Logopedie bij peuters: wanneer is dit nuttig?

Tine     07.10.2021

Wanneer de taalontwikkeling van je kind uitblijft, ben je misschien als ouder ongerust. Goedbedoelde raad van de omgeving kan jou onzeker maken. In dit artikel lees je meer over logopedie bij jonge kinderen.

Lees meer
aanpassing honorarium

Conventie 2022-2023: feit of fabel?

Tine     10.04.2022

Wat is een conventie? Beroepen binnen de ziekteverzekering, zoals logopedisten, maken overeenkomsten tussen de beroepsbeoefenaars (logopedisten), de verzekeraars en de…

Lees meer

Op de hoogte blijven van nieuwe berichten?