Terugbetaling taaltherapie. Waar naartoe?

Tine     15.07.2020

Dit artikel beschrijft in het algemeen de mogelijkheden van terugbetaling voor logopedie, ergotherapie en orthopedagogie. In dit artikel ga ik dieper in op de terugbetaling van logopedie bij een kind met een taalontwikkelingsvertraging.

Het RIZIV schrijft een aantal zaken voor waaraan voldaan moet zijn om in aanmerking te komen voor terugbetaling. Voor de terugbetaling van logopedie bij kinderen met een taalontwikkelingsvertraging zijn dat deze:

  • Het kind scoort op een taaltest onder percentiel 3.
  • Het kind heeft een normale intelligentie.
  • Het kind heeft een normaal gehoor.

Daarnaast moeten de logopedische sessies voorgeschreven zijn door een arts. Het taalonderzoek (criterium 1) mag voorgeschreven worden door een huisarts. Het voorschrift voor therapie moet voorgeschreven worden door een arts-specialist, zoals een kinderarts of NKO-arts.

Hieronder beschrijf ik de procedure stap voor stap.

1. Ga naar de huisarts

Vraag naar een voorschrift voor een logopedisch aanvangsbilan. De arts mag hiervoor een geneesmiddelenvoorschrift gebruiken of een gestandaardiseerd voorschrift (linkerkant).

2. Ga naar de logopedist

Maak een afspraak voor het uitvoeren van het logopedisch onderzoek. Let op, dit onderzoek moet gebeuren nadat je bij de arts bent geweest voor het voorschrift.

In De Appelboom kunnen kinderen vanaf 12 maanden getest worden. Afhankelijk van de leeftijd van je kind, gebeurt een andere taaltest. Het verslag van dit onderzoek heb je nodig voor je dossier. Ik geef je ook het aanvraagdocument mee, dat je nog moet ondertekenen.

3. Ga naar de psycholoog

Maak een afspraak voor het uitvoeren van een intelligentie-onderzoek. Je hebt hiervoor geen voorschrift nodig.

Je kan hiervoor op verschillende plaatsen terecht. Elke psycholoog werkt als zelfstandige en hanteert eigen tarieven. Informeer over de tarieven en de mogelijkheden tot terugbetaling bij de praktijk naar keuze.

4. Ga naar de NKO-arts

De NKO-arts of audiometrist voert een gehooronderzoek uit. Dit resulteert in een audiogram. Voor kinderen jonger dan 4 jaar gebeurt het gehooronderzoek via oto-akoestische emissie (OAE). Vraag bij het maken van je afspraak na of de NKO-arts OAE kan afnemen.

Laat de NKO-arts de rechterkant van het voorschrift invullen, dit is het voorschrift voor de logopedische therapie.

5. Verzamel al je gegevens voor de terugbetaling

Zorg ervoor dat je dossier volledig is. Dit bestaat uit:

  • Voorschrift voor logopedisch onderzoek
  • voorschrift voor logopedische therapie
  • verlag logopedisch onderzoek
  • verslag van intelligentie-onderzoek
  • audiogram
  • het ingevulde aanvraagdocument 

Tip: scan je dossier in, of maak hier een kopie van

6. Ga naar je mutualiteit

Bezorg het dossier aan de mutualiteit. Een akkoord wordt telkens zowel aan de ouders als aan de behandelende logopedist gestuurd.

Reactie

Lees ook

WereldTOSdag

Wereld TOS dag op vrijdag 16 oktober

Tine     14.10.2020

Op vrijdag 16 oktober is het wereld TOS dag. Dit artikel geef meer info over TOS.

Lees meer
aanpassing honorarium

Conventie 2022-2023: een update

Tine     29.06.2022

Wat is een conventie? Beroepen binnen de ziekteverzekering, zoals logopedisten, maken overeenkomsten tussen de beroepsbeoefenaars (logopedisten), de verzekeraars en de…

Lees meer
Strijd mee tegen de ongelijkheid in de ziekteverzekering!

Strijd mee tegen de ongelijkheid in de ziekteverzekering!

Tine     11.04.2022

Lees meer

Op de hoogte blijven van nieuwe berichten?